Avís legal

BRUSQUINA, S.L. en la seva condició de titular i responsable d’aquest espai web, en compliment amb l’establert en el article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general:

BRUSQUINA, S.L. Inscrita al Registre Mercantil de Girona, al Tom 2756, foli 104, fulla GI-49380, inscripción 1ª. amb el NIF: B-55055057.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquest espai web, a la informació o als productes que s’ofereixen, els usuaris poden dirigir-se a l’adreça:

BRUSQUINA, S.L.
Sorrai, 84
17430 SANTA COLOMA DE FARNERS
demiim@demiim.com

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les següents condicions d’ús:

La publicació digital de BRUSQUINA, S.L. té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general, la informació relativa a la companyia i als productes i serveis que s’ofereixen.

BRUSQUINA, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la informació continguda a la seva publicació digital, així com suspendre’n l’accés en qualsevol moment i sense avís previ.

BRUSQUINA, S.L. no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.

BRUSQUINA, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines. BRUSQUINA, S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

BRUSQUINA, S.L. és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel•lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta companyia, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per BRUSQUINA, S.L.. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de BRUSQUINA, S.L..

BRUSQUINA, S.L. respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà com un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest fi caldrà dirigir-se al servei d’atenció al client de BRUSQUINA, S.L. que indicarà en cada cas com ha de procedir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a BRUSQUINA, S.L. de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de BRUSQUINA, S.L. són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per BRUSQUINA, S.L. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.